Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Water & Adventure™/Ecoto© verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Water & Adventure™/Ecoto© toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Water & Adventure™/Ecoto© bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Water & Adventure™/Ecoto© uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat om hiervoor een e-mail te sturen naar service@waterandadventure.com of om dat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:

Water & Adventure™/Ecoto©
Eerste Meistraat 9
3700 Tongeren
België

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Water & Adventure™/Ecoto© heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Water & Adventure™/Ecoto© respecteert strikt de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U heeft toegang tot het alle beschikbare gegevens via uw gebruikersprofiel op www.waterandadventure.com, waar u de nodige wijzigingen kan aanbrengen of uw profiel kan verwijderen.

To Top